Formalności związane z rejestracja sprzedaży bezpośredniej

przez | 7 marca, 2010

Opisowy projekt technologiczny pozyskiwania produktów pszczelich w ramach sprzedaży bezpośredniej (przykład)
(dokładny adres pozyskiwania produktów pszczelich w ramach sprzedaży bezpośredniej).

  Opis
Rodzaj działalności Sprzedaż bezpośrednia miodu, propolisu i pyłku na terenie województwa zachodniopomorskiego  i wo¬jewództw sąsiednich pozyskanych w ramach własnej pasieki. Miód i pyłek sprzedawany będzie w opakowaniach jednostkowych konsumentowi końcowe¬mu na targowiskach, w zakładach prowadzących handel detaliczny i we własnej pasiece.
Określenie pozyskiwanych produktów pszczelich w ramach prowadzonej działalności Miód, pyłek i propolis z własnej pasieki.
Wykaz pomieszczeń (ze wskazaniem ich przeznaczenia), w których będą pozyskiwane produkty pszczele
Wymagania weterynaryjne określone w rozporządzeniu dotyczą pomieszczeń, w których produkuje się lub sprzedaje produkty pszczele. Zarówno produkcja (w tym proces rozlewu miodu) jak i jego sprzedaż bezpośrednia może odbywać się w jednym pomieszczeniu na terenie pasieki. Liczba pomieszczeń produkcyjnych nie została określona w rozporządzeniu. W związku z tym możliwa jest produkcja produktów pszczelich w ramach sprzedaży bezpośredniej w jednym pomieszczeniu. Rozporządzenie nie określa również wymagań w odniesieniu do rozmieszczenia pomieszczeń, w tym zachowania układu krzyżowania się drogi czystej z drogą brudną.
Ponadto w pomieszczeniu/pomieszczeniach, w których pozyskuje się produkty pszczele powinna być zapewniona możliwość zmiany odzieży własnej na odzież roboczą lub ochronną, a także możliwość zmiany obuwia i oddzielnego przechowywania odzieży własnej.
Pracownia pszczelarska składa się z jednego pomieszczenia, w którym została zapewniona możliwość zmiany odzieży własnej na odzież ochronną i zmiany obuwia. Dodatkowo jest zapewniona możliwość przechowywania odzieży własnej i zmienionego obuwia.
Odzież wierzchnia i ochronna w trakcie zmiany jest przechowywana w przeznaczonej do tego celu szafie.
Odbiór miodu pozyskiwany jest na pasieczysku i przewożony w zamkniętych pojemnikach do pracowni (do mieszkania).
Wykaz sprzętu pszczelarskiego przeznaczonego do pozyskiwania produktów pszczelich
Jeżeli sprzęt pszczelarski jest wykonany z innego materiału niż dopuszczony do kontaktu z żywnością to koniecznie trzeba zaznaczyć, że jest on zabezpieczony lakierem spożywczym. Tak zabezpieczony sprzęt spełnia wymagania odnośnie bezpośredniego kontaktu z żywnością/miodem.
Sprzęt pszczelarski jest wykonany z materiałów dopuszczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością i jest utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
1.    Miodarka/stal kwasoodporna (z blachy ocynkowanej powleczonej lakierem
spożywczym)
2.    Stół do odsklepiania (stal kwasoodpona)
3.    Noże do odsklepiania (stal kwasoodpoma)
4.    Widelce do odsklepiania (stal kwasoodpoma)
5.    Odstojniki do miodu (stal kwasoodpoma)
6.    Cedzidło do miodu (stal kwasoodpoma)
7.    Sita do miodu
8.    Plastikowe pojemniki na miód
9.    Odzież ochronna na zmianę nakładana w czasie miodobrania:
–    biały fartuch,
–    czapka,
Określenie sposobu zaopatrzenia w wodę
Istnieje również zaopatrzenie pracowni w wodę, transportując ją z domu w poje¬mnikach dopuszczonych do bezpośredniego kontaktu z żywością. W każdym przypadku woda powinna mieć wyniki świadczące o przydatności do spożycia przez ludzi.
Woda pochodzi z wodociągu miejskiego bądć własnego ujęcia wody/studnia.
(z własnej studni konieczne jest badanie laboratoryjne wody)
Opis stosowanych zabiegów mycia i dezynfekcji Sprzęt pszczelarski przed i po każdym miodobraniu jest myty i dezynfekowany preparatem o nazwie Elkosan. Preparat ten w swoim składzie zawiera środek dezynfekcyjny i jest przeznaczony do mycia ręcznego maszyn i urządzeń mających zastosowanie w przemyśle spożywczym. Stężenie robocze roztworu wynosi 2%. Podłogi i ściany pomieszczeń, w których pozyskuje się miód wykonane są z materiałów łatwo zmywalnych. Myte i dezynfekowane są preparatem Fettentferner 0404 z funkcją dezynfekcji w stężeniu 2%. Oba preparaty mają atest PZH. Karty charakterystyki preparatów znajdują się w pasiece.
Sposób zabezpieczenia pomieszczeń przed dostępem zwierząt w szczególności owadów, ptaków i gryzoni Jest zachowana szczelność ścian i okien w pomieszczeniu/pomieszczeniach, w których pozyskuje się miód. Profilaktycznie po sezonie pszczelarskim/jesień, rozkłada się pułapki na gryzonie/myszy przed pracownią pszczelarską. Drzwi wejściowe dodatkowo są zabezpieczone blachą do wysokości 20 cm przed dostępem gryzoni.
Konfekcjonowanie miodu i pyłku -Miód, po odwirowaniu, przeznaczony do konfekcjonowanie, przewożony jest z miejsca pozyskiwania do pracowni (do mieszkania) w  pojemnikach plastikowych z atestem dla żywności lub w kankach aluminiowych.
-Słoiki myte są w gorącej wodzie z dodatkiem środka do mycia naczyń i suszone na suszarce.
-Miód w pracowni (mieszkaniu w pomieszczeniu kuchennym) przelewany jest do odstojników i, po 12 godzinach, przelewany jest do suchych słoików.
-Pyłek przesypywany jest do suchych słoików i ważony.
– słoiki z miodem przechowywane są na półkach w pomieszczeniu piwnicznym w temperaturze ok. 12 stopni.