Egzamin na tytuł zawodowy pszczelarz.

przez | 19 kwietnia, 2010

W dniu 20 marca 2010 w Zakładzie Pszczelnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ulicy Judyma odbył się egzamin na tytuł zawodowy – pszczelarz. Do egzaminu przystąpiły 33 osoby, które wcześniej odbyły kurs przygotowawczy organizowany przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie

W dniu 20 marca 2010 w Zakładzie Pszczelnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ulicy Judyma odbył się egzamin na tytuł zawodowy – pszczelarz. Do egzaminu przystąpiły 33 osoby, które wcześniej odbyły kurs przygotowawczy organizowany przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie.
Komisja egzaminacyjna składała się z:

 

  1. Przewodniczącego Komisji prof. dr hab. Jarosława Prabuckiego
  2. Sekretarza Komisji dr hab. Bożeny Chudej-Mickiewicz prof. nzw
  3. Członka Komisji mgr inż. arch. Stefana Mikołajewskiego
  4. Członka Komisji lek. stom. Teresy Wadas-Mikołajewskiej
  5. dr Jaromira Palusińskiego
  6. mgr Mieczysława Ukleji

od strony technicznej egzamin przygotował dr Jerzy Samborski.

Egzamin rozpoczął się o godzinie 9:00 testem 50-ciu pytań. Aby zaliczyć test należało prawidłowo odpowiedzieć na co najmniej 50 procent pytań. Po zaliczeniu testu uczestnicy egzaminu przechodzili do sali gdzie odbywał się praktyczny egzamin ustny. W tej części egzaminu każdy z egzaminowanych otrzymywał jedno zagadnienie do wykonania i omówienia, w trakcie którego oceniany był przez członków komisji.
Po zweryfikowaniu posiadanej przez pszczelarzy wiedzy przez Komisję Egzaminacyjną stwierdzono iż każdy z egzaminowanych spełnia wymogi zakresu wiedzy wymaganej do otrzymania tytułu zawodowego – pszczelarz. Egzamin zakończył się rozdaniem dyplomów stwierdzających zdobyty tytuł zawodowy, a następnie uczestnicy w ramach podziękowania obdarowali Komisję  symbolicznymi kwiatami.

{phocagallery view=category|categoryid=2|limitstart=0|limitcount=0|displaydescription=0}