Egzamin na tytuł mistrz w zawodzie pszczelarz.

przez | 19 kwietnia, 2010

W dniu 10 kwietnia 2010 w Zakładzie Pszczelnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ulicy Judyma odbyła się pierwsza część egzaminu na tytuł zawodowy – mistrz pszczelarz. Do egzaminu przystąpiło 19 osób, które wcześniej odbyły kurs przygotowawczy organizowany przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie i spełniali wymogi konieczne do uzyskania tytułu mistrza w zawodzie
pszczelarz.

 

W dniu 10 kwietnia 2010 w Zakładzie Pszczelnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ulicy Judyma odbyła się pierwsza część egzaminu na tytuł zawodowy – mistrz pszczelarz. Do egzaminu przystąpiło 19 osób, które wcześniej odbyły kurs przygotowawczy organizowany przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie i spełniali wymogi konieczne do uzyskania tytułu mistrza w zawodzie
pszczelarz.
Komisja egzaminacyjna składała się z:

 

  1. Przewodniczącego Komisji prof. dr hab. Jarosława Prabuckiego
  2. Sekretarza Komisji dr hab. Bożeny Chudej-Mickiewicz prof. nzw
  3. Członka Komisji mgr inż. arch. Stefan Mikołajewski
  4. Członka Komisji lek. stom. Teresy Wadas-Mikołajewskiej
  5. dr Jaromira Palusińskiego
  6. mgr Mieczysława Ukleji

od strony technicznej egzamin przygotował dr Jerzy Samborski.

Pierwszy teoretyczny etap egzaminu składał się z testu 50-ciu pytań z zakresu typowo pszczelarskiego oraz dodatkowo testu 20-tu pytań z zakresu wiedzy o ekonomii i BHP w pasiece. Aby zaliczyć test należało zdobyć z obu części co najmniej 50% pozytywnych odpowiedzi. Po zaliczeniu testu uczestnicy poproszeni zostali do sali, w której odbył się egzamin ustny. Tutaj każdy z egzaminowanych losował zestaw 9-ciu pytań do omówienia poprzedzonego piętnastoma minutami na przygotowanie. Egzaminowani udzielając odpowiedzi na bieżąco oceniani byli przez członków komisji. Zaliczenie egzaminu teoretycznego umożliwiało przystąpienie do egzaminu praktycznego, który to odbył się 17 kwietnia 2010  w pasiece przy Zakładzie Pszczelnictwa Zachodniopomorskiego. W tej części egzaminowani oceniani byli indywidualnie przed egzaminującym z wylosowanego wcześniej zadania. Przed realizacją zadania każdy z uczestników miał czas na opisanie czynności jakie należy wykonać przystępując do zadania oraz wykonać listę niezbędnych narzędzi. Dopiero po takim przygotowaniu się przystępowano do weryfikacji praktycznych umiejętności pszczelarzy. Zakres zadań wykonywany przez uczestników egzaminu był dość szeroki i zawierał zarówno dość proste ale istotne czynności w pracowni do skomplikowanych prac z pszczołami.Egzamin zakończył się rozdaniem dyplomów potwierdzających zdobyte kwalifikacje – tytuł mistrza w zawodzie pszczelarz, po czym uczestnicy egzaminu wręczyli egzaminatorom kwiaty z podziękowaniami.

{phocagallery view=category|categoryid=1|limitstart=0|limitcount=0|displaydescription=0}