Badania dotyczące występowania nosemozy w Polsce

przez | 4 marca, 2012

Biuro WZP w Szczecinie informuje, że na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu są prowadzane badania dotyczące występowania nosemozy w Polsce, z uwzględnieniem rozróżnienia gatunkowego Nosema apis i Nosema ceranae. Planowane jest porównanie występowania przypadków nosemozy w województwach leżących na północy i południu Polski.

Biuro WZP w Szczecinie informuje, że na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu są prowadzane badania dotyczące występowania nosemozy w Polsce, z uwzględnieniem rozróżnienia gatunkowego Nosema apis i Nosema ceranae. Planowane jest porównanie występowania przypadków nosemozy w województwach leżących na północy i południu Polski. Prób pochodzących z południa jest około 400, brakuje jeszcze prób pochodzących z północy Polski. Informujemy pszczelarzy o możliwości skorzystania z bezpłatnego badania pszczół w kierunku nosemozy oraz zachęcamy do zebrania i przesłania prób (próby oczywiście mogą być zgromadzone i wysłane jedną wspólną paczką np z koła pszczelarzy) na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
Zakład Chorób Owadów Użytkowych,

Pl. Grunwaldzki 45,
50-366 Wrocław
Tel.: 071 320-53-36O

Próby pszczół: Próby mogą stanowić martwe pszczoły pochodzące z osypu zimowego, w objętości pudełka od zapałek (mogą być wsypane do koperty, pudełka po zapałkach lub innych papierowych opakowań) albo żywe, zmiecione z ostatniego plastra i zamrożone. Próby powinny pochodzić z każdej rodziny w pasiece, opisane imieniem i nazwiskiem właściciela oraz numerem ula. Proszę o informację na opakowaniu, czy pszczoły pochodzą z osypu czy z plastra. Badania mają być przeprowadzone przez 3 kolejne lata, 2 razy do roku (na wiosnę, próby pochodzące z osypu zimowego) oraz jesienią.

Mamy nadzieję, że uda się zebrać materiał do badań już na wiosnę tego roku.