Archiwum miesiąca: kwiecień 2024

Komunikat PZP

Polski Związek  Pszczelarski informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2024 r. nowo wybrany prezydent PZP Tadeusz Sabat zaproszony został do udziału i uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami organizacji rolniczych Polski i Ukrainy. Celem spotkania była kontynuacja rozmów rozpoczętych przez MRiRW 27 marca 2024 r. nt. przyszłości relacji polsko-ukraińskich w sferze handlu towarami rolnymi. Polski Związek… Czytaj dalej »

Pomoc na przezimowanie pni pszczelich

Na podstawie §13zf rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o… Czytaj dalej »